Trang chủ Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp thông tin bổ sung PCN trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD16)

27/12/2021 - Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a.

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại đã yêu cầu các công ty sản xuất trong nước hoàn thiện thông tin bổ sung bảng hướng dẫn quy đổi PCN đối với sản phẩm bàn và ghế trong bản trả lời câu hỏi điều tra trong vụ việc này. Theo đó, thời hạn để gửi bản trả lời câu hỏi là trước 17h00 ngày 27 tháng 12 năm 2021.

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Phòng điều tra thiệt hại và tự vệ nhận được Đơn xin gia hạn nộp thông tin bổ sung PCN trong vụ việc này. Căn cứ Đơn xin gia hạn, Công ty WTL thay mặt cho 02 doanh nghiệp sản xuất trong nước đề nghị gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi thêm 14 ngày với lý do số lượng thông tin các trường PCN cần cung cấp nhiều và hạn nộp bản trả lời rơi vào cuối năm tài chính 2021 gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác.

Trên cơ sơ đề nghị của các doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đồng ý gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra cho các Bên liên quan trên đến 17h00 ngày 10 tháng 01 năm 2022 (giờ Hà Nội). Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra được ban hành kèm theo Công văn số 683/PVTM-P2 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Cục Phòng vệ thương mại.

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết