Trang chủ Tin tức

Tham khảo phân biệt giữa thép hình chữ H và chữ I trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam (Mã vụ việc AD03)

11/04/2017 - Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 957/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) (mã vụ việc AD03).

          Sau khi Quyết định 957/QĐ-BCT được ban hành, đã có rất nhiều các công ty nhập khẩu các sản phẩm thép hình nêu ý kiến về việc cần có hướng dẫn phân biệt thép hình chữ H và thép hình chữ I khi làm thủ tục thông quan hải quan do hai sản phẩm này có nhiều đặc điểm tương đồng về hình dạng và dễ bị nhầm lẫn.

Vì vậy, để đảm bảo việc thực thi hiệu quả biện pháp chống bán phá giá, Bộ Công Thương đã có có văn gửi Tổng cục Hải quan đề nghị có hướng dẫn các chi cục Hải quan địa phương căn cứ tiêu chuẩn quốc gia về thép hình (TCVN) để phân biệt thép hình H và thép hình I khi làm thủ tục thông quan đối với mặt hàng thép hình chữ H thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá gia tạm thời.

Để thuận lơi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm thép hình chữ H và chữ I, Bộ Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp nội dung này để tham khảo, cụ thể như sau:

(i) Công văn 2959/BCT-QLCT ngày 11 tháng 4 năm 2017 gửi Tổng cục Hải quan về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hình chữ H;

(ii) Phụ lục: Một số yếu tố phân biệt thép hình chữ H và chữ I (tham khảo);

(iii) TCVN 7571-16:2017 – Thép hình cán nóng – Phần 16: Thép chữ H – Xuất bản lần 2; và

(iv) TCVN 7571-15: 2006 – Thép hình cán nóng – Phần 15: Thép chữ I – Kích thước và đặc tính mặt cắt.

           Trân trọng thông báo.

Nguồn: