Trang chủ Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a (mã vụ viêc: AD16)

05/01/2022 - Ngày 06 tháng 12 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã ban hành Bản câu hỏi điều tra chính thức dành cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD16. Theo đó, thời hạn nhận bản trả lời bản câu hỏi là 17h00 ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Để tạo điều kiện cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài hợp tác tham gia trả lời bản câu hỏi, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD16 tới 17h00 ngày 26 tháng 01 năm 2022. Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản giấy và bản điện tử trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra chính thức được ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Cục Phòng vệ thương mại.

Thông tin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Cán bộ phụ trách: Chị Trần Hoàng Mai, anh Huỳnh Quốc Hùng

Điện thoại:+84 24 73037898 (số máy lẻ: 111/112)

Email: maitrh@moit.gov.vn, hunghq@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết