Trang chủ Tin tức

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tháng 9 năm 2020

09/09/2020 - Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá trong các vụ việc cụ thể như sau:

Mã vụ việc

Sản phẩm

Mã HS liên quan

Nước / Vùng lãnh thổ xuất xứ

AD01

Thép không gỉ cán nguội

7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan – Trung Quốc.

AD02

Thép mạ

7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

AD03

Thép hình chữ H

7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

AD04

Thép phủ màu

7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc

AD05

Nhôm thanh định hình

7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

AD07[1]

Sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic làm từ các polyme từ propylen

3920.20.10, 3920.20.91

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a

AD09

Bột ngọt

2922.42.20

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Cục PVTM đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 9 tháng 10 năm 2020.

Thông tin liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303 7898

Chị Nguyễn Thị Phượng Trang, email: trangntph@moit.gov.vn

Chị Lê Thị Kim Phụng, email: phungltk@moit.gov.vn

Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.

Tải hướng dẫn nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tại đây.

 

[1] Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ trong vụ việc AD07 được thông báo tại http://trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=e0d8c6ca-aeca-4ec5-a551-91e570e19d77

Nguồn: