Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thư ngỏ về việc nộp Hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tổ chức Tọa đàm chuyên môn trực tuyến “Xuất khẩu Việt Nam trước thách thức bị áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ - kinh nghiệm từ ngành mật ong”

09/11/2022

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu tổ chức Tọa đàm chuyên môn trực tuyến “Xuất khẩu Việt Nam trước thách thức bị áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ - kinh nghiệm từ ngành mật ong”. Quý Đơn vị có đủ năng lực đến khảo sát và lập hồ sơ đề xuất theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

20/09/2022 - Thư ngỏ về việc thiết kế và in ấn bộ tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại”

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu Thiết kế và in ấn bộ tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại”. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết