Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo mua sắm trang thiết bị văn phòng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương năm 2019

25/10/2019

Căn cứ Quyết định số 3102/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thiết bị văn phòng và xây dựng phần mềm năm 2019 của Cục Phòng vệ thương mại.

21/10/2019 - Thông báo gia hạn cho nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu về thời gian nộp bản trả lời câu hỏi trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép cán nguội (AD08)

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (AD08).

17/10/2019 - Thông báo về việc đăng ký miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu (AC01.SG04)

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

11/10/2019 - Thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi trong vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài (ER01.SG04)

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (ER01.SG04).

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết