Quản lý Đơn vị

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài

Địa chỉ

Hộp thư

Điện thoại

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam (bao gồm điều tra ban đầu, điều tra rà soát, điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại...)

b) Kiến nghị Cục trưởng về việc sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc và theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài;

d) Phối hợp với Trung tâm Thông tin và cảnh báo vận hành, phát triển hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài;

đ) Chủ trì, phối hợp với Phòng Pháp chế và các cơ quan liên quan trong việc xử lý các tranh chấp tại WTO liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong các vụ việc Việt Nam là nguyên đơn hoặc các tranh chấp mà Việt Nam tham gia với tư cách là bên thứ ba;

e) Chủ trì, phối hợp với Phòng điều tra thiệt hại và tự vệ chuẩn bị hồ sơ áp dụng biện pháp trả đũa đối với biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

g) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục thực hiện công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại;

h) Nghiên cứu, đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Cục những thay đổi trong pháp luật phòng vệ thương mại của nước ngoài có khả năng tác động tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam;

         i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Cục trưởng.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Hộp thư

Nguyễn Yến Ngọc

Trưởng phòng (024) 73037898 (105) 0904156048 NgocNY@moit.gov.vn

Nguyễn Hằng Nga

Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (110) NgaNHa@moit.gov.vn

Phùng Gia Đức

Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (120) DucPG@moit.gov.vn

Bùi Anh Dũng

Chuyên viên (024) 73037898 (107) dungban@moit.gov.vn

Nguyễn Đức Dũng

Chuyên viên (024) 73037898 (106) DungND@moit.gov.vn

Hà Văn Hiếu

Chuyên viên (024) 73037898 (110) hieuhv@moit.gov.vn

Trần Thị Lan Hương

Chuyên viên (024) 73037898 (110) HuongTTL@moit.gov.vn

Nguyễn Hoàng Kiên

Chuyên viên (024) 73037898 (109) kiennh@moit.gov.vn

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên (024) 73037898 (110) linhngt@moit.gov.vn

Nguyễn Trang Nhung

Chuyên viên (024) 73037898 (110) nhungntr@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Thuý

Chuyên viên (024) 73037898 (108) ThuyNGTH@moit.gov.vn