Thư ngỏ về việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm trên các phương tiện truyền thông Quốc hội

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu Tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm trên các phương tiện truyền thông Quốc hội (Quyết định 316/QĐ-TTg). Đề nghị Quý Đơn vị có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ đến trước 16 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phát hành hồ sơ: Miễn phí

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ báo giá: trước 16 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021.

- Báo giá xin được gửi về Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc gửi bằng fax: 024.73037897, hoặc thư điện tử: bichvtn@moit.gov.vn.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Hồ sơ yêu cầu xem tại đây.

Tin tức khác