Thư ngỏ về việc Tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm trên các phương tiện truyền thông của Đảng

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm trên các phương tiện truyền thông của Đảng. Đề nghị Quý Đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực đến khảo sát và gửi hồ sơ đề xuất theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu (phát hành kèm theo).

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ đến trước 17 giờ Thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phát hành hồ sơ: Miễn phí

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: trước 17 giờ Thứ 5 ngày 20 tháng 10 năm 2022.

- Hồ sơ đề xuất/báo giá đề nghị gửi về: Cục Phòng vệ thương mại - Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.73037896. Thư điện tử: nguyetbtb@moit.gov.vn.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Hồ sơ thông báo yêu cầu xem tại đây.

Tin tức khác