Thư ngỏ về việc ''Tổ chức đón đoàn Ủy ban Thương mại Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 để tham dự phiên họp lần thứ 7 của Tiểu ban phòng vệ thương mại thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, phiên họp lần thứ 6 của nhóm công tác phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thực thi Biên bản ghi nhớ về hợp tác Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại và tọa đàm quốc tế về phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu ''Tổ chức đón đoàn Ủy ban Thương mại Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022 để tham dự phiên họp lần thứ 7 của Tiểu ban phòng vệ thương mại thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, phiên họp lần thứ 6 của nhóm công tác phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thực thi Biên bản ghi nhớ về hợp tác Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại và tọa đàm quốc tế về phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc”. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ đến trước 16 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phát hành hồ sơ: Miễn phí

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ báo giá: trước 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2022.

- Báo giá xin được gửi về Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc gửi bằng fax: 024.73037897, hoặc thư điện tử: nguyetbtb@moit.gov.vn.

Hồ sơ yêu cầu xem tại đây.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Tin tức khác