Thư ngỏ về việc in ấn, xuất bản Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ yêu cầu rà soát áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp sản xuất mía đường

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu in ấn, xuất bản Sổ tay Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ yêu cầu rà soát áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp sản xuất mía đường. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung yêu cầu.

- Thời điểm hết hạn nộp chào giá: trước 09 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021.

- Báo giá xin được gửi về Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc gửi bằng fax: 024.73037897, hoặc thư điện tử: trongnd@moit.gov.vn.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Xem nội dung thư ngỏ tại đây.

Tin tức khác