Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Cảnh báo năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông báo tuyển dụng ngày 29 tháng 12 năm 2022 Cục Phòng vệ thương mại đã thực hiện xét tuyển Vòng 1 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm).

Kết quả xét tuyển Vòng 1: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo xem tại đây.

Căn cứ kết quả xét tuyển Vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Cảnh báo năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại thông báo triệu tập các thí sinh đạt yêu cầu Vòng 1 tham dự xét tuyển Vòng 2 (Phỏng vấn các thí sinh đạt yêu cầu Vòng 1 để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển), cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng 904 - 906, tầng 9, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Vị trí tuyển dụng: Quản trị hệ thống thông tin và Hệ thống cảnh báo sớm.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức.

- Hình thức xét tuyển viên chức: Phỏng vấn Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (ngôn ngữ phỏng vấn: Tiếng Anh).

- Tài liệu ôn tập xem tại đây.

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi tuyển trước 30 phút để chuẩn bị, thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.

Tin tức khác