THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO THUỘC CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông báo tuyển dụng ngày 28 tháng 12 năm 2020 và các Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ngày 28 tháng 01 năm 2021, ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Cục Phòng vệ thương mại, ngày 15 tháng 4 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại đã thực hiện xét tuyển Vòng 1 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm).

Kết quả xét tuyển Vòng 1: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo: xem tại đây.

Căn cứ kết quả xét tuyển Vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Cảnh báo năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại thông báo triệu tập các thí sinh đạt yêu cầu Vòng 1 tham dự xét tuyển Vòng 2 (Phỏng vấn các thí sinh đạt yêu cầu Vòng 1 để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển), cụ thể như sau:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, phỏng vấn.

- Thời gian: Từ 08h30, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021:

+ Buổi sáng, từ 08h30: Phỏng vấn vị trí Khai thác phát triển dịch vụ;

+ Buổi chiều, từ 13h30: Phỏng vấn vị trí Quản trị hệ thống thông tin và cảnh báo sớm; vị trí Kế toán, hành chính tổng hợp.

- Địa điểm: Phòng 904 - 906, tầng 9, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Ngôn ngữ sử dụng trong phỏng vấn: Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Việt

+ Vị trí Quản trị hệ thống thông tin và cảnh báo sớm: Phỏng vấn bằng Tiếng Anh.

+ Vị trí Khai thác phát triển dịch vụ: Phỏng vấn bằng Tiếng Anh.

+ Vị trí Kế toán, hành chính tổng hợp: Phỏng vấn bằng Tiếng Việt.

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi tuyển trước 30 phút để chuẩn bị, thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.

          Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.

Tin tức khác