Thư ngỏ về việc thiết kế và in ấn bộ tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại”

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu Thiết kế và in ấn bộ tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại”. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ đến trước 16 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phát hành hồ sơ: Miễn phí

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ báo giá: trước 16 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2022.

- Báo giá xin được gửi về Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc gửi bằng fax: 024.73037897, hoặc thư điện tử: bichvtn@moit.gov.vn.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Hồ sơ yêu cầu xem tại đây.

Tin tức khác