Thông báo mời gửi chào hàng tự do về cung cấp dữ liệu xuất khẩu, nhập khẩu của các đối tác thương mại

Triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu mua gói số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu của một số quốc gia/vùng lãnh thổ phục vụ cho mục đích phân tích, đánh giá và dự báo. Yêu cầu tối thiểu như sau:

 1. Các số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu có nguồn gốc từ các cơ quan thống kê có thẩm quyền của quốc gia/vùng lãnh thổ được thống kê
 2. Gói số liệu bao gồm số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu của ít nhất sáu quốc gia/vùng lãnh thổ sau: Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa.
 3. Các chỉ tiêu thống kê tối thiểu cần có trong gói số liệu:
  1. Phân loại theo mặt hàng: theo từng mã số của hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa (mã HS) trong biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia/vùng lãnh thổ được thống kê (chi tiết đến từng dòng thuế)
  2. Phân loại theo đối tác: theo từng đối tác thương mại của các quốc gia/vùng lãnh thổ được thống kê
  3. Phân loại theo tính chất giao dịch: xuất khẩu, nhập khẩu
  4. Phân loại theo thời gian: theo từng tháng trong giai đoạn thống kê
 4. Đơn vị tính: theo đơn vị tiền tệ của quốc gia/vùng lãnh thổ được thống kê và/hoặc theo một đơn vị tiền tệ tự do chuyển đổi chung
 5. Giai đoạn thống kê: ít nhất 36 tháng, bao gồm 24 tháng trước thời điểm cung cấp số liệu lần đầu và 12 tháng sau thời điểm cung cấp số liệu lần đầu
 6. Thời gian cung cấp: định kỳ hàng tháng trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm bắt đầu cung cấp số liệu lần đầu
 7. Hình thức cung cấp: số liệu cần được cung cấp dưới định dạng tập tin máy tính có thể đọc được bằng các chương trình máy tính thông thường.

      Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm và có khả năng cung cấp gói số liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như trên có thể thông báo và gửi chào hàng tự do đến Cục Phòng vệ thương mại theo địa chỉ:

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 024 73037898, Fax: (+84) 024 73037897

             Email: TRAV@moit.gov.vn

Tin tức khác