Trang chủ Tin tức

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

28/01/2021 -

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc Bộ năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại đã thông báo tuyển dụng 04 viên chức, theo đó thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào ngày 28/01/2021.

Cục Phòng vệ thương mại xin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết 26/02/2021.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ xin truy cập:

http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=c150214d-dd60-45a2-ac8a-dea92f50d1f9

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết