Trang chủ Tin tức

Thông báo tuyển dụng năm 2018

12/12/2018 - Căn cứ Công văn số 9335/BCT-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại thông báo tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG ỨNG

 Bảng chi tiết kèm theo.

 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo);

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (theo Bảng chi tiết kèm theo), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: từ 10/01/2019 đến 15/02/2019, thời gian trong giờ hành chính.

3. Địa điểm nhận hồ sơ, điện thoại liên hệ: Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm Thông tin và Cảnh báo, Cục Phòng vệ thương mại, Phòng 101B, tầng 1, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 22205303 – DĐ: 0902104989 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN; LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Hình thức, nội dung xét tuyển:

1.1. Đối với viên chức: Xét tuyển theo quy định tại Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

1.2. Đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Xét tuyển dựa trên tiêu chuẩn, điều kiện tại Hồ sơ của người dự tuyển, thông qua phỏng vấn và theo thứ tự ưu tiên.

2. Thời gian, địa đixét tuyểndự kiến trong tháng 02 năm 2019 (sẽ thông báo đến người dự tuyển sau) tại Phòng 101A của Cục Phòng vệ thương mại, tầng 1, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, Cục Phòng vệ thương mại không thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển./.

Nguồn: