Trang chủ Tin tức

Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng que, thanh và hình có xuất xứ từ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

25/01/2019 - Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 33/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng que, thanh và hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã số vụ việc AD05). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 33/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước mà cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là 17h00 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét và đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước; hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 73037898                  Fax: (+84 24) 73037897

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

- Phùng Gia Đức, điện thoại +84 24 73037898 (máy lẻ 125); email: ducpg@moit.gov.vn;

- Trần Hoàng Mai, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 126); email: maitrh@moit.gov.vn.

Danh sách tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 33/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo;

- Công văn số 78/PVTM-P1 về việc ban hành bản câu hỏi điều tra trong vụ việc AD05;

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước;

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu; và

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Trung Quốc.

Nguồn: Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp