Trang chủ Tin tức

Tổ chức thương mại thế giới ban hành báo cáo của Ban Hội thẩm liên quan đến các mức thuế của Hoa Kỳ đối với sản phẩm ống dẫn (tube & pipe) của Thổ Nhĩ Kỳ

19/12/2018 - Ngày 18 tháng 12 năm 2018, WTO đã đưa ra Bản báo cáo của Ban Hội thẩm trong vụ việc được đưa ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ do các biện pháp đối kháng của Hoa Kỳ đối với một số sản phẩm ống dẫn của Thổ Nhĩ Kỳ (DS523).

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa yêu cầu thành lập một Ban hội thẩm. Trong cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2017, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) đã trì hoãn việc thành lập Ban hội thẩm.

Tại cuộc họp vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, DSB đã thành lập một Ban hội thẩm. Trong đó, các nước như Brazil, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Mexico, Liên bang Nga, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập đóng vai trò như bên thứ ba quan tâm.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ban Hội thẩm đã thông báo cho DSB rằng việc trì hoãn thành lập Ban Hội thẩm do thiếu luật sư trong Ban thư ký. Chủ tịch cũng đã thông báo cho DSB rằng họ dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng cho các bên vào nửa cuối năm 2018. Trong thông báo này, Chủ tịch cũng đã thông báo cho DSB rằng báo cáo sẽ có sẵn để đưa ra truyền thông sau khi báo cáo được gửi cho các Thành viên bằng cả ba ngôn ngữ chính thức và ngày lưu hành sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thành bản dịch.

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Báo cáo của Ban Hội thẩm đã được gửi đến cho các Thành viên.

Nguồn: WTO