Trang chủ Tin tức

THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

18/03/2021 -

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc Bộ năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại đã thông báo tuyển dụng 04 viên chức, theo đó thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào ngày 26/02/2021.

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ năm 2021 và công văn số 1409/BCT-TCCB ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương đồng ý điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo thuộc Cục Phòng vệ thương mại vào các vị trí việc làm với số lượng cụ thể như sau:

Số lượng viên chức tuyển dụng: 11 người (đã bao gồm số lượng chưa tuyển theo thông báo trước):

  • Quản trị hệ thống thông tin và Hệ thống Cảnh báo sớm: 03 viên chức;
  • Khai thác và Phát triển dịch vụ: 07 viên chức;
  • Kế toán, Hành chính tổng hợp: 01 viên chức.

Cục Phòng vệ thương mại xin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ từ ngày 18/3/2021 đến hết ngày 02/4/2021.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ xin truy cập:

http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=c150214d-dd60-45a2-ac8a-dea92f50d1f9

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết