Trang chủ Tin tức

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

13/04/2021 -

Nhằm trang bị kiến thức và một số thông tin cơ bản cho thí sinh tham dự thi tuyển (xét tuyển) vào Trung tâm Thông tin và Cảnh báo - Cục Phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại cung cấp một số nội dung ôn tập: Xem tại đây.

Hình thức thi tuyển: 

- Vị trí Quản trị hệ thống thông tin và cảnh báo sớm và vị trí Khai thác phát triển dịch vụ sử dụng hình thức phỏng vấn bằng tiếng Anh.

- Vị trí Kế toán, hành chính tổng hợp thực hiện phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết