Trang chủ Tin tức

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng phần mềm của Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương năm 2019

27/11/2019 -

Căn cứ Thông báo số 24/TB-PVTM ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Cục Phòng vệ thương mại về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng phần mềm năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại thông báo đơn vị trúng thầu là: Công ty Cổ phần công nghệ và phần mềm A-Z.

Chi tiết Thông báo số 24/TB-PVTM tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết