Trang chủ Tin tức

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều về các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA

29/09/2020 - Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều về các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA (sau đây gọi tắt là Thông tư).

Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đối với nội dung Dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương đăng tải Dự thảo Thông tư và trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

Ý kiến đóng góp và chi tiết thông tin xin liên hệ :

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương,

Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Điện thoại : (024) 7303.7898 máy lẻ 124-127

 Địa chỉ thư điện tử: AnhHtqu@moit.gov.vn (chị Quỳnh Anh), GiangPhg@moit.gov.vn.

Dự thảo Thông tư xem tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại