Trang chủ Tin tức

Lộ trình giảm thuế tự vệ mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 25/3/2017 - 24/3/2018

17/03/2017 - Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng bột ngọt (còn gọi là mỳ chính) nhập khẩu vào Việt Nam, với mã HS 2922.42.20.

         Tại Mục 3 Thông báo kèm theo Quyết định 920/QĐ-BCT nêu trên, mức thuế tự vệ đối với bột ngọt là 4.390.999 đồng/tấn sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Theo đó, mức thuế tự vệ đối với bột ngọt trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2018 là 3.951.899 đồng/tấn.

Các quốc gia/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ được liệt kê tại Phụ lục 1 của Thông báo kèm theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương.

           Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo để các bên liên quan biết về việc giảm thuế tự vệ mặt hàng bột ngọt theo lộ trình của giai đoạn 2017-2018. Mọi vấn đề liên quan vui lòng liên hệ: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: ngantn@moit.gov.vn, tel: 04.22205002 (máy lẻ 1039).

             Quyết định và Thông báo xem tại đây

                               (Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước)

Nguồn: