Trang chủ Tin WTO

Tin WTO

Thông tin về việc thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp tôn lạnh (DS496)

04/04/2019

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, In-đô-nê-xi-a đã ban hành Thông báo số 26/PMK.010/2019 sửa đổi Thông báo số 130/PMK.010/2017 nhằm thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm sắt, thép không hợp kim cán phẳng, mã HS: 7210.61.11 (thường được gọi là sản phẩm tôn lạnh) với mã vụ việc là DS496.

19/12/2018 - Thành lập Ban Hội thẩm xem xét các cáo buộc với các biện pháp thương mại của Nga, Ả Rập Xê Út và Cộng hòa Costa Rica

Tại buổi họp ngày 18 tháng 12 năm 2018, Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) đã đồng ý thành lập một Ban Hội thẩm để xem xét các cáo buộc của Mexico đối với các lệnh cấm nhập khẩu của Cộng hòa Costa Rica lên mặt hàng quả bơ tươi từ Mexico.