Trang chủ Thông báo

Thông báo

19/04/2019 - Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo, Cục Phòng vệ thương mại năm 2018

Cục Phòng vệ thương mại thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo, Cục Phòng vệ thương mại năm 2018 như sau:

12/12/2018 - Thông báo tuyển dụng năm 2018

Căn cứ Công văn số 9335/BCT-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại thông báo tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 cụ thể như sau:

13/11/2018 - Thông báo mời họp các công ty nhập khẩu thép dây liên quan đến vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn (AC01.SG04)

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài. Trong đó, các mã HS đang áp dụng biện pháp nêu trên đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây, cụ thể: 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7227.90.00 và 9811.00.10.