Trang chủ Tin điều tra

Tin điều tra

Thông báo về việc đăng ký miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu (AC01.SG04)

17/05/2019

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

14/05/2019 - Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu (AC01.SG04).

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu vào Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

02/05/2019 - Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa được ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa được ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia (mã số vụ việc AD06). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 940/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

02/05/2019 - Bản câu hỏi điều tra vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a dành cho nhà sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu (AD06)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD06).

19/04/2019 - Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ván sợi bằng gỗ có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia (mã số vụ việc AD06)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván gỗ công nghiệp (thường được gọi là ván gỗ MDF) có xuất xứ từ Thái Lan và Ma-lay-xi-a nhập khẩu vào Việt Nam.