Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a
Mã vụ việc: AD06 Ngày khởi xướng: 22/04/2019
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 940/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác Mã HS: 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00, 4411.92.00, 4411.93.00, 4411.94.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Vương quốc Thái Lan,Ma-lai-xi-a
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Không áp dụng
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
14/01/2020 Quyết định chấm dứt điều tra QD 128 BCT 14_1_20 cham dut dieu tra.pdf - 1652 KB
02/05/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD06 CV 326 PVTM-P1 02.05.19.pdf - 970 KB
02/05/2019 Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD06 Ban cau hoi dieu tra nha san xuat xuat khau nuoc ngoai.zip - 1527 KB
02/05/2019 Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước Nha san xuat trong nuoc.zip - 161 KB
02/05/2019 Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu Nha nhap khau.zip - 149 KB
16/04/2019 Quyết định kèm thông báo điều tra AD06 QD 940 QD-BCT khoi xuong AD06 16.04.19.pdf - 5217 KB
18/03/2019 Gia hạn thời gian ra quyết định AD06 QD623.pdf - 1435 KB
Tin tức liên quan